کلمه جو
صفحه اصلی

solvated

انگلیسی به فارسی

متعهد


دیکشنری تخصصی

[شیمی] حلال پوشیده

پیشنهاد کاربران

solvated ( شیمی )
واژه مصوب: حلاّل‏پوشیده
تعریف: ویژگی یونی که تعداد معینی حلاّل مانند الکل در فضای هم‏آرایی خود داشته باشد


کلمات دیگر: