کلمه جو
صفحه اصلی

buttering

انگلیسی به فارسی

کره، چاپلوسی کردن


دیکشنری تخصصی

[عمران و معماری] به ملات آغشتن


کلمات دیگر: