کلمه جو
صفحه اصلی

radulifer

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] به یک اندام نگهدارنده براکیای قلاب یا میله شکل گویند که بر روی سطح شکمی صفحات لولا ایجاد می شود و به سمت کفه پایه یا ساقه بیرون می زند.


کلمات دیگر: