کلمه جو
صفحه اصلی

oleoresin


روغن انگم، ژدپیه (آمیزه ای از صمغ و روغن هایی مانند تورپنتین که در برخی گیاهان وجود دارد)

انگلیسی به فارسی

روغن انگم، ژدپیه (آمیزه‌ای از صمغ و روغنهایی مانند تورپنتین که در برخی گیاهان وجود دارد)


روغنی که در آن انگم حل شده باشد


یونجه


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
• : تعریف: a naturally occurring mixture of resin and an essential oil such as turpentine.

• mixture of resin and essential oil found in nature

دیکشنری تخصصی

[صنایع غذایی] بامیه : گیاهی است یکساله با نام علمی hibiscus esculentus از تیره malvaceaeبا میوه مخروطی شکل که نارس آن سبز رنگ است

پیشنهاد کاربران

عصاره نیمه جامد ( اولوروزین )

اولئورزین


کلمات دیگر: