کلمه جو
صفحه اصلی

athabascaite

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نوعی کانی - فرمول شیمیایی : Cu5Se4 - وجه تسمیه : از نام محلی" Athabasca "در کشور کانادا


کلمات دیگر: