کلمه جو
صفحه اصلی

static energy

دیکشنری تخصصی

[عمران و معماری] انرژی استاتیکی


کلمات دیگر: