کلمه جو
صفحه اصلی

electrodesiccation

دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] خشک کردن الکتریکی از بین بردن نسوج به وسیله ی جرقه های الکتریکی که در نوک یک الکترود متحرک کوچک ایجاد می شود.


کلمات دیگر: