کلمه جو
صفحه اصلی

imac

انگلیسی به انگلیسی

• newest model of macintosh computer (manufactured by the apple computer company)

دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] کامپیوتر مک اینتاش مبتنی بر g3 از شرکت apple که دارای جعبه ی یکپارچه خاصی است . فروش این کامپیوتر به دلیل جعبه ی ابتکاری ان رونق داشت . از نکات بحث آفرین در طرحی mac فقدان یک دیسک گردان داخلی در آن است اما دسترسی به دستگاههای جانبی ( مانند یک گرداننده ی zip ) از طریق مدخلهای usb در آن اسان است. نگاه کنید به macintosh , apple .


کلمات دیگر: