کلمه جو
صفحه اصلی

creepage


خزش، حرکت آهسته و خزش مانند، عمل خزیدن

انگلیسی به فارسی

عمل خزیدن، خزش


خزنده


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
• : تعریف: a gradual movement as of soil, rock, or glaciers.

• slow undetectable movement; process of creeping

دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] جریان خزشی رسانش الکتریسیته در سطح ماده ی دی الکتریک . - جریان خزش

پیشنهاد کاربران

creepage ( حمل‏ونقل ریلی )
واژه مصوب: خزش 2
تعریف: نسبت سرعت مماسی چرخ به سرعت واقعی قطار


کلمات دیگر: