کلمه جو
صفحه اصلی

microvoltmeter

دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] میکروولت سنج ولت سنجی که مقیاس آن برای نشان دادن مقادیر ولتاژ بر حسب میکرو ولت درجه بندی شده است .


کلمات دیگر: