کلمه جو
صفحه اصلی

progenies


معنی : اولاد

انگلیسی به فارسی

پسران، اولاد


دیکشنری تخصصی

[علوم دامی] نوادگان، اعقاب

مترادف و متضاد

اولاد (اسم)
slip, breed, issue, posterity, offsprings, progenies, seeds


کلمات دیگر: