کلمه جو
صفحه اصلی

choma

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کوما یک نهشته پشته مانند مواد صدفی چگال و متراکم که یک تونل در فوزولینید را مرز دار می کند. جمع: mata . مقایسه شود با: parachoma.


کلمات دیگر: