کلمه جو
صفحه اصلی

nanowatt

انگلیسی به فارسی

نانوات


دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] نانووات یک هزارم میکرووات یا 10 به توان منفی 9


کلمات دیگر: