کلمه جو
صفحه اصلی

آمرزگار

فارسی به انگلیسی

merciful


مترادف و متضاد

آمرزشکار، آمرزنده، بخشاینده، غفار، غفور


فرهنگ معین

(مُ زْ یا زِ) (ص فا.) آمرزشکار.


لغت نامه دهخدا

آمرزگار. [ م ُ ] (ص مرکب ) آمرزشکار. آمرزنده . غافر. غفور. غفار. عَفُوّ. حسن التجاوز. کریم الصفح . جمیل الصفح . رحیم . راحم . بخشاینده :
گناه من ار نامدی در شمار
تو را نام کی بودی آمرزگار؟

نظامی .فرهنگ عمید

۱. بخشایندۀ گناهان؛ آمرزنده.
۲. از صفات باری‌تعالی.کلمات دیگر: