کلمه جو
صفحه اصلی

حنانه


مترادف حنانه : مویه گر، نالان، نوحه گر

فرهنگ اسم ها

اسم: حنانه (دختر) (عربی) (مذهبی و قرآنی) (تلفظ: hannāne) (فارسی: حَنّانه) (انگلیسی: hannane)
معنی: بخشاینده، بسیار مهربان، آرزو کننده، نوحه و زاری کننده، بسیار نوحه کننده، ناله کننده، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام ( ص ) هنگام وعظ به آن تکیه می فرمودند، مهربان، بسیار ناله کننده

مترادف و متضاد

مویهگر، نالان، نوحهگر


فرهنگ فارسی

( ستون استون استن حنانه ) معروف است که رسول ( ص ) در مسجد خویش بستونی چوبین تکیه میکرد و وعظ میفرمود تا هنگامی که منبری سه پایه از حبشه برای آن حضرت بارمغان آوردند. چون حضرت ستون را ترک گفت و برای وعظ بالای منبر رفت ستون بفریاد در آمد و از فراق پیامبر بنالید و بهمین سبب آنرا ستون حنانه نامیدند .
بسیارناله کننده ازشدت مهرومحبت
(صفت ) بسیار ناله کننده نوحه کننده ستون حنانه .

فرهنگ معین

(حَ نّ نِ ) [ ع . حنانة ] (ص . )بسیار ناله کننده .

لغت نامه دهخدا

( حنانة ) حنانة. [ ح َن ْ نا ن َ ] ( ع اِ، ص ) مؤنث حنان. ( معجم البلدان ). رجوع به حنان شود. || کمان. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ). || کمان بانگ آرنده. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ).
- قوس حنانه ؛ کمانی بانگ کن. ( مهذب الاسماء ). || زن که در یاد زوج اول خود پیوسته ناله کند و اندوه ظاهر نماید. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ). بیوه ای که یاد شوی خودبا اندوه و حنین کند. ( یادداشت مرحوم دهخدا ). || نوحه کننده. ناله کننده : استن حنانه.
حنانه. [ ح َن ْ نا ن َ ] ( اِخ ) استن حنانه ؛ نام ستونی است که از چوب بود و حضرت رسول پشت بدان تکیه داده خطبه میخواندند و چون منبر مقرر شد و بر منبر برآمدند و خطبه خواندند، از آن ستون ناله برآمد مانند طفلی که از مادر جدا شود. ( غیاث ) ( آنندراج ) :
استن حنانه از هجر رسول
ناله میزدهمچو ارباب عقول.
مولوی.
گرنبودی چشم دل حنانه را
چون بدیدی هجر آن فرزانه را.
مولوی.

حنانه . [ ح َن ْ نا ن َ ] (اِخ ) استن حنانه ؛ نام ستونی است که از چوب بود و حضرت رسول پشت بدان تکیه داده خطبه میخواندند و چون منبر مقرر شد و بر منبر برآمدند و خطبه خواندند، از آن ستون ناله برآمد مانند طفلی که از مادر جدا شود. (غیاث ) (آنندراج ) :
استن حنانه از هجر رسول
ناله میزدهمچو ارباب عقول .

مولوی .


گرنبودی چشم دل حنانه را
چون بدیدی هجر آن فرزانه را.

مولوی .حنانة. [ ح َن ْ نا ن َ ] (ع اِ، ص ) مؤنث حنان . (معجم البلدان ). رجوع به حنان شود. || کمان . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || کمان بانگ آرنده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).
- قوس حنانه ؛ کمانی بانگ کن . (مهذب الاسماء). || زن که در یاد زوج اول خود پیوسته ناله کند و اندوه ظاهر نماید. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). بیوه ای که یاد شوی خودبا اندوه و حنین کند. (یادداشت مرحوم دهخدا). || نوحه کننده . ناله کننده : استن حنانه .


فرهنگ عمید

ناله کننده.

دانشنامه عمومی

حنانه می تواند به موارد زیر اشاره کند:
مرتضی حنانه، موسیقی دان و آهنگ ساز ایرانی
حنان عشراوی، سیاست مدار فلسطینی، وزیر سابق آموزش عالی و تحقیقات و عضو مجلس قانون گذاری
حنانه شهشهانی، موسیقی دان و نوازنده ایرانی
مسجد حنانه، در شمال نجف
ستون حنانه، از ستون های چوبی مسجد النبی در مدینه عربستان
گروه حنانه، گروه موسیقی ایرانی

حنانه (مجموعه تلویزیونی ۱۳۷۷). حنانه یک فیلم تلویزیونی محصول سال ۱۳۷۷ به کارگردانی مصطفی یارمحمودی، می باشد که از شبکه یک پخش شد.
زهره صفوی
علیرضا اسحاقی
مهری ودادیان
نیلوفر محمودی

حنان یکی از اسم های خداوند است و به معنی مهربان است


بسیار دلسوز و مهربان و با رحم و شفقت- از صفات خداوند متعال


دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] حَنانه، عنوان محلی بین کوفه و نجف یا عنوان یکی از ستون های مسجدالنبی صلّی الله علیه و آله می باشد.
حَنّانه، نام ستونی در مسجدالنبی، در محل درخت نخلی که بنا بر گزارش های تاریخی از هجر پیامبر نالید.
بنابر روایات تاریخی، پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم در مسجد به ستونی از نخل خرما تکیه می دادند و خطبه می خواندند.
روزی یکی از صحابه از پیامبر خواست که برای حضرت منبری بسازد تا روی آن قرار گیرند و مردم ایشان را ببینند و سخنشان را بهتر بشنوند.
پیامبر موافقت فرمودند اما با منتقل شدن ایشان از کنار ستون به روی منبر، ستون به سوی پیامبر خم شد.
ایشان از ستون خواستند بر جای خود باشد و سپس اصحاب را از نالیدن آن ستون آگاه کردند.
در برخی از روایات صدای ناله این ستون مانند صدای شتر دانسته شده و گفته شده است که صحابه نیز این صوت را شنیده اند.
پس از آن پیامبر از منبر فرود آمده دست نوازش بر آن ستون کشیدند.

عاقبت ستون حنانه
چند قول در عاقبت ستون حنانه آمده است.

← قطع آن توسط بنی امیه
این ستون به جهت نالیدن و آمدن تعبیر «حنّ الیّ» در حدیث نبوی، به «حنّانه» شهرت یافته است.

اشاره مفسران به حنانه
...

[ویکی شیعه] حنانه (ابهام زدایی). حنانه ممکن است اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد:

پیشنهاد کاربران

مهربان. صبور. سازگار. دلسوز

حنانه یعنی عشق
یعنی وفا
گل بهشتی


از القاب با کنیه های مذهبی یا قرانی ولی غیر رایج

فکر کنم به معنی مهربان درحق پدر باشه

حنان یکی از صفات خداوند است. به معنی بسیارمهربان.


بسیار ناله کننده

بسیار ناله کننده و مهربان و دلسوز و بی همتا در عشق

یکی از زیباترین اسم های جهان هس و بی همتاست
حنانه یعنی زیبا' مهربان ' بخشنده' مهربان در حق پدر 🤗

مهربان و بسیار ناله کننده از شوق پیامبر

بسیار ناله کننده ، بسیار دست دلباز ، دلسوز، ومهربان اسمم من حنانه است واز اسمم هم راضی هستم

مهربان ، بخشاینده ، بسیار ناله کننده

بسیار صبور

تکلم بسیااار قوی


فکر کنم به معنی بخشنده باشه

ستونی که حضرت محمد بهش تکیه میکرده

مهربان و بخشنده ویکی از صفات خانوم فاطمه زهرا

تکیه گاه رسول اکرم ص - مهربان پدر - احساس مهربانی لذت داشتن حزین پدر - حس مادری که با وجود فرزند ودر شوق ان سرشار از شور و احساس میشود - ذوق فرزند در داشتن پدر ومادر اینچنینی همراه با گریه

مهربان وغمخوار پدر

اسوه و الگوی عشق پاک

بسیار بخشنده و مهربان

حنانه اسم یک مسجد توی کربلا هم هست

بسیارگریه کننده به خاطرفراق ازپیامبر

بسیار مهربان و از لقبهای حضرت زهرا ( س )

بخشنده_مهربان_ناله کننده

بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را _ کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو_ این بیت از مولوی است اشاره به ستونی بنام حنانه که پیامبر در کنار آن مینشستند و دعا میکردند و سایر قضایایی که منتسب به آن ستون معروف است.


به معنی مهربان و دلسوز میباشد

مشتاق ب همسر و فرزاندش


بسیارگریه کننده ازمهرومحبت زیاد

بسیار مهربان و دلسوز

تکیه گاه پیامبر که در روز فوتش بسیار ناراحت بوده

معنی حنانه بخشنده بی چشم داشت که صفت دخترم هست

زیبا مانند آهو ومهربان و دلسوز

به نظر من هم حنانه به معنی بخشنده است

بسیار عاشق

بسیار مهربان حساس هوشیار

بسیار مهربان حساس هوشیار ناله کننده

بسیار باهوش و با استعداد

ناله کننده از عشق . بسیار مهربان

مهربان . بخشنده . نام ستونی که درمسجد النبی بوده است

مهربان بخشنده

بسیار مهربان و نام ستونی که پیامبر ( ع ) به آن تکیه میدادن ویکی از لقب های حضرت زهرا ( ع )

مهربان دوست داشتنی زیبا با استعداد عاشق یاور

مهربان و بخشنده

بسیار مهربان و بخشنده

مونث حنان که یکی از اسما خداست و حنانه به معنای مهربان بسیار بخشنده و از الغاب خانم فاطمه زهرا ( س ) میباشد

از نظر من حنانه به معنای حرمت گذاشتن است

بسیارمهربان وبخشنده و لجباز ودختری زیبا و همچنین اسمی عربی

زیبا روی و بخشنده

اون حنون هست که به معنی مهربانی هست
حنان به معنی بسیار ناله کننده است که مونث ان میشود حنانه .

یکی از القاب خانم فاطمه ی زهراست، نام ستون مشحور، نام محله ای در کوفه، یعنی بسیار مهربان و دلسوز و کسی است که در فراغ یار خود بسیار شیون و ناله می کند. دلسوز و غمخوار پدر


کلمات دیگر: