کلمه جو
صفحه اصلی

طبل زن

فارسی به انگلیسی

drummer

مترادف و متضاد

drummer (اسم)
طبال، طبل زن، ضرب زن، ضربت گیر، ضربت زن

tympanist (اسم)
طبال، طبل زن

فرهنگ فارسی

( صفت ) طبال دهل زن .

← طبل‌نواز


فرهنگ معین

( ~ . زَ ) [ ع - فا. ] (ص فا. ) طبال ، دهل زن .

لغت نامه دهخدا

طبل زن. [ طَ زَ ] ( نف مرکب ) طبال. نقاره چی. دُهُل زن. ( آنندراج ). طبلچی :
زیغبافان را با وشی بافان ننهند
طبلزن را ننشانند بر رودنواز.
ابوالعباس.
بر لب آب ، مطربان ترمذ و زنان ِ پایکوب و طبلزن ، افزون سیصد تن دست به کار بردند.( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 239 ).

فرهنگ عمید

دهل زن، طبل نواز، طبلچی.

دانشنامه عمومی

طبل زن یا درامر (به انگلیسی: Drummer) به کسی می گویند طبل را می نوازد. اکثر گروه های موسیقی غربی معاصر اعم از راک، پاپ، جاز و غیره از یک طبل زن کمک می گیرند. وسایل این طبل زن ها عموماً درام، سنج و چوبک طبل است.

فرهنگستان زبان و ادب

[موسیقی] ← طبل نواز

جدول کلمات

دهلزن

پیشنهاد کاربران

طبال


کلمات دیگر: