کلمه جو
صفحه اصلی

چاپگر


مترادف چاپگر : دستگاه چاپ رایانه ای، پرینتر

فارسی به انگلیسی

printer

فارسی به عربی

طابعة

مترادف و متضاد

printer (اسم)
مطبعه، چاپگر، چاپ کننده، صاحب چاپخانه، مطبوع کننده

دستگاه چاپ رایانهای، پرینتر


فرهنگ فارسی

دستگاه خروجی رایانه که اطلاعات نوشتاری یا نگاره‌ای را بر سطح کاغذ یا مواد دیگر چاپ کند


فرهنگ معین

(اِمر. ) دستگاه الکترونیکی برای چاپ داده های کامپیوتری ، پرینتر. ، ~ جوهرافشان چاپگری که با پرتاب ذرات جوهر بر کاغذ نقش ایجاد کند. ، ~ سوزنی چاپگری که در آن حرف یا نماد ماتریسی از نقاط است و بر این نقاط مرکب افشانده یا ضربه همراه با مرکب وارد شود. ، ~

(اِمر.) دستگاه الکترونیکی برای چاپ داده های کامپیوتری ، پرینتر. ؛ ~ جوهرافشان چاپگری که با پرتاب ذرات جوهر بر کاغذ نقش ایجاد کند. ؛ ~ سوزنی چاپگری که در آن حرف یا نماد ماتریسی از نقاط است و بر این نقاط مرکب افشانده یا ضربه همراه با مرکب وارد شود. ؛ ~ لیرزی چاپگری که در آن از پرتو لیرز برای نشاندن جوهر بر کاغذ استفاده شود. ؛ ~ سطری چاپگری که در آن اطلاعات در یک سطر یکجا چاپ شود. ؛~ صفحه ای چاپگری که متن یک صفحه را یکجا چاپ کند.


دانشنامه عمومی

چاپگر یا پرینتر (به انگلیسی: Printer) یکی از تجهیزات جانبی رایانه است که متن یا تصویر ایجادشده به وسیلهٔ رایانه را بر روی کاغذ (یا رسانهٔ مشابه دیگری) حک می کند.
کابل موازی سنترونیکس
انواع چاپگرها عبارت اند از چاپگر ماتریس سوزنی، چاپگر لیزری، چاپگر جوهرافشان، تماسی و غیرتماسی.
پرینترها با توجه به کاربردی که دارند یکی از تجهیزات اداری مورد نیاز هر شرکت و اداره ای محسوب می شوند. با توجه به نوع کاربری این تجهیزات انواع متفاوتی از نظر رنگ چاپی و مکانیسم چاپ طراحی و تولید شده اند. منبع تأمین رنگ در چاپگرها، بسته به نوع چاپگر، تونر یا کارتریج نامیده می شود.
این نوع چاپگرها فقط دارای رنگ مشکی می باشند، برای چاپ عکس زیاد مناسب نیستند و بیشتر از آن ها برای چاپ اسناد و مدارک، مقاله و نمودار استفاده می شود.

دانشنامه آزاد فارسی

چاپْگر (printer)
چاپْگر
چاپْگر
چاپْگر
چاپْگر
چاپْگر
چاپْگر
نوعی وسیلۀ جانبی برای رایانه که متن یا تصاویر را روی کاغذ یا مواد دیگر مثل طلق شفاف چاپ می کند. چاپگر ها از متداول ترین دستگاه های خروجی در رایانه اند و به دو دستۀ عمده ضربه ای و غیرضربه ای تقسیم می شوند. چاپگر های ضربه ای ، مثل چاپگر های سوزنی، برای چاپ مستقیماً به کاغذ ضربه وارد می کنند. از لحاظ فناوری چاپ، چاپگر ها به سوزنی یا ماتریس نقطه ای، جوهر افشان، لیزری، حرارتی و چاپگر های قدیمی تر چرخ فلکی۱ تقسیم می شوند. ارسال داده ها از رایانه به چاپگر به دو شیوۀ سری (بیت به بیت۲) یا موازی (بایت به بایت۳) صورت می گیرد. شیوه چاپ چاپگر ها ممکن است کاراکتر به کاراکتر (مثل چاپگر های سوزنی)، خط به خط و یا صفحه ای باشد. در چاپگر های سوزنی حروف و اشکال به صورت آرایه هایی از نقاط ساخته می شود. چاپگر های خطی سرعت خیلی بالایی دارند و معمولاً در سیستم های رایانه ای بزرگ و شبکه ها استفاده می شوند. چاپگر های صفحه ای، مثل چاپگر های لیزری، معمولاً از فناوری الکتروگرافیک استفاده می کنند و کل صفحه را به صورت یک تصویر روی کاغذ چاپ می کنند. چاپگر ها را همچنین می توان به چاپگر های فقط متنی۴ و چاپگر های گرافیکی۵ تقسیم کرد.daisy-wheelbit to bitbyte to bytetext printergraphic printer

فرهنگستان زبان و ادب

{printer} [رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات] دستگاه خروجی رایانه که اطلاعات نوشتاری یا نگاره ای را بر سطح کاغذ یا مواد دیگر چاپ کند

پیشنهاد کاربران

چاپگر. ( چاپ + گر ) الف. چاپ کننده، دستگاهی که اطلاعات مورد نظر، مانند نوشته یا عکس را از رایانه، دوربین یا دستگاه های مشابه بر روی کاغذ چاپ می نماید. مترادف این واژه در زبان انگلیسی «printer» ( پرینتر ) است. ب. شخصی که به کار چاپگری می پردازد.

پرینتر


کلمات دیگر: