کلمه جو
صفحه اصلی

ژان

فرهنگ اسم ها

اسم: ژان (دختر، پسر) (کردی)
معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج

فرهنگ فارسی

نام چند تن از پادشاهان فرانسه ژان اول.پادشاه فرانسه وناوار (و. پاریس ) پسر لوئی دهم ( لجوج ) که پس از مرگ پدر متولد شد . وی بیش از چند روز نزیست (۱۳۱۶ م. ) یا ژان دوم. نیک ( بمعنی دلیر ) (جل. ۱۳۱۹ - ف. ۱۳۶۴ م. ) پادشاه فرانسه از ۱۳۵٠ تا ۱۳۶۴ پسر جانشین فیلیپ ششم دوالو آ . نخستین سالهای سلطنتش بمنازعات با شارل بد سرشت پادشاه ناوار گذشت و دولت وی دچار اشکالات مالی بود . در سال ۱۳۵۶ م . بین فرانسه و انگلستان مجددا خصومت آغاز گردید . ژان در پواتیه مغلوب پرنس نوار گردیده و باسارت بلندن برده شد . در مدت اسارت وی در پاریس عصیان اتین مارسل و دهقانان فرانسه رخ داد . پس از امضای معاهده صلح برتینی ( ۱۳۶٠ م. ) وی بفرانسه باز گشت در حالی که یکی از فرزندان خود را بگروگان گذاشته بود . ژان دوک نشین بورگنی را باقطاع بفرزند خود فیلیپ جسور داد و بدین وسیله شاخه دیگری از خاندان بورگنی ایجاد شد . چون فرزند وی از لندن فرار کرد وی بدانجا رفت و همانجا درگذشت .
پادشاه ساکس متولد ۱۸٠۱ و متوفی در ۱۸۷۳ میلادی .

لغت نامه دهخدا

ژان . (اِخ ) او را کاتولیکوس می نامند. مورخ ارمنی متوفی در 925 م . او تاریخ ارمنستان را به روایت موسی خورنی و الیزه و دیگر مورخان ارمنی نوشته است .


ژان . (اِخ ) دوک دآلنسن . متولد در 1409 و متوفی در پاریس بسال 1476 م .


ژان . (اِخ ) کنت آرمانیاک . رجوع به آرمانیاک شود.


ژان . (اِخ ) کنت انگولم . امیر و ادیب فرانسوی متولد در اورلئان بسال 1404 و متوفی در کنیاک بسال 1467 م .


ژان . (اِخ ) کنتس فلاندر و هنو دختر بودوآن نهم کنت فلاندر و امپراطور قسطنطنیه ، متوفی در 1249 م .


ژان . (اِخ ) ملکه ٔ فرانسه (1326-1360 م .). دختر گیوم سیزدهم کنت دُوِرنی و بولنی .


ژان . (اِخ ) مورخ فرانسوی در قرن دوازدهم میلادی . او را آثار بسیاری به زبان لاتین است .


ژان . (اِخ ) یا ژان گری . رجوع به گری شود.


( ژآن ) ژآن. [ ژِ ] ( اِخ ) سلسله جبال واقعه در شمال بوهم منشعب از الب . نام این کوه به آلمانی ریزن گبیرگ و به زبان چک کرکنوشه است.
ژان. ( اِخ ) امپراطور حبشه. اورا دجه کاسائی گویند. وی در حدود سال 1832 متولد شد و بسال 1889 م. درگذشت.

ژان. ( اِخ ) کنت انگولم . امیر و ادیب فرانسوی متولد در اورلئان بسال 1404 و متوفی در کنیاک بسال 1467 م.

ژان. ( اِخ ) دوک دآلنسن . متولد در 1409 و متوفی در پاریس بسال 1476 م.

ژان. ( اِخ ) نام پادشاه دانمارک و سوئد و نروژ ( 1455-1513 م. ).

ژان. ( اِخ ) کنت آرمانیاک . رجوع به آرمانیاک شود.

ژان. ( اِخ ) مورخ فرانسوی در قرن دوازدهم میلادی. او را آثار بسیاری به زبان لاتین است.

ژان. ( اِخ ) یا ژان گری . رجوع به گری شود.

ژان. ( اِخ ) ملکه فرانسه ( 1326-1360 م. ). دختر گیوم سیزدهم کنت دُوِرنی و بولنی .

ژان. ( اِخ ) کنتس فلاندر و هنو دختر بودوآن نهم کنت فلاندر و امپراطور قسطنطنیه ، متوفی در 1249 م.

ژان. ( اِخ ) او را پره مونتره نامند. نام رئیس طرفداران عقاید مذهبی در پراگ ( 1370-1421 م. ).

ژان. ( اِخ ) اتو. عالم فقه اللغه و باستان شناس و مورخ آلمانی ( 1813 - 1869 م. ).

ژان. ( اِخ ) باتیست ژزف فابیان سه باستیان. آرشیدوک اطریش متولد در 1782 و متوفی در 1859 م.

ژان. ( اِخ ) شارل ماری ایزیدر. نام شاهزاده بوربونی ( 1824-1887 م. ).

ژان. ( اِخ ) فردریک لوئی. نویسنده وطن خواه آلمانی متولددر لانز . وی در 1813 م. آلمانها را بر فرانسویان بشورانید. ( 1778-1852 م. ).

ژان. ( اِخ ) او را کاتولیکوس می نامند. مورخ ارمنی متوفی در 925 م. او تاریخ ارمنستان را به روایت موسی خورنی و الیزه و دیگر مورخان ارمنی نوشته است.

ژان. ( اِخ ) نپوموسن ماری ژزف. پادشاه ساکس متولد در 1801 و متوفی در 1873 م.

ژان . (اِخ ) نام پادشاه دانمارک و سوئد و نروژ (1455-1513 م .).


ژان . (اِخ ) اتو. عالم فقه اللغه و باستان شناس و مورخ آلمانی (1813 - 1869 م .).


ژان . (اِخ ) باتیست ژزف فابیان سه باستیان . آرشیدوک اطریش متولد در 1782 و متوفی در 1859 م .


ژان . (اِخ ) شارل ماری ایزیدر. نام شاهزاده ٔ بوربونی (1824-1887 م .).


ژان . (اِخ ) فردریک لوئی . نویسنده ٔ وطن خواه آلمانی متولددر لانز . وی در 1813 م . آلمانها را بر فرانسویان بشورانید. (1778-1852 م .).


ژان . (اِخ ) نپوموسن ماری ژزف . پادشاه ساکس متولد در 1801 و متوفی در 1873 م .


ژان . (اِخ ) امپراطور حبشه . اورا دجه کاسائی گویند. وی در حدود سال 1832 متولد شد و بسال 1889 م . درگذشت .


ژان . (اِخ ) او را پره مونتره نامند. نام رئیس طرفداران عقاید مذهبی در پراگ (1370-1421 م .).


دانشنامه عمومی

درد - مخالف ژیان که به معنی زندگی است


ژان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ژان اول
ژان یکم
ژان دوم فرانسه

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] ژان (ابهام زدایی). ژان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • ژان باپتیست تاورنیه ، جهانگرد فرانسوی و مسافر مشرق زمین• ژان ژاک روسو، فیلسوف، اندیشمند و نویسنده معروف قرن هجدهم فرانسوی• ژان پل سارتر، فیلسوف پوچ گرای قرن بیستم فرانسه• ژان باتیست سی، اقتصاددان معروف فرانسوی، یکی از معروف ترین اقتصاددانان مکتب کلاسیک• ژان پیاژه، روان شناس و زیست شناس مشهور سوئیسی
...

پیشنهاد کاربران

ژان در زبان کردی کرمانشاهی به معنی درد است

ژان::نامی مردانه و فرانسوی است
*****
استان لرنشین کرمانشاه ( کرمانجاه )
باختران ::باختیاران، بختیاری

ایل لر کرمانج
ایل کی لر ( کلهر. کی لهراسب )
ایل لر زنگنه بختیاروند
طایفه بالاوند ( بلیوند ) بختیاروند
طایفه شهرکی لر ممسنی
طایفه سنجابی لر ممسنی
ایل لر لک
طایفه گوران ایل حسنکیفا لر بختیاروند
طایفه احمدوند شیرازی لر


ب معنی نور
ژاندارک ب معنی شخصی ک نور در دست دارد

کوفت
درد
زهرمار


کلمات دیگر: